Košík

  • Žádné produkty v košíku.

Reklamace

8. Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady výrobků lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 14 pracovních dnů od dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající poskytuje kupujícímu/ není-li dohodnuto jinak/ následující záruční podmínky:

-hliníkové konstrukční prvky opatřené povrchovou úpravou práškovou barvou 20 let

-hliníkové konstrukční prvky v provedení blank /bez povrchové úpravy/ 15 let

proti poškození korozí

-plastové části výrobků

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti 10 let

-dřevěné části výrobků /provedení smrk/ 5 let

-Výrobky z pozinkovaného plechu ošetřené práškovou barvou 5 let proti poškození korozí

Autobusové zastávky S-ZS04 a-c a S-ZS05 a-c

záruka na sklolaminátové konstrukční prvky

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti 30 let

záruka na opláštění zastávky

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti

15 let

 

Záruka se vztahuje na originální výrobky městského mobiliáře firmy SIACITY s.r.o., při dodržení „Návodu na obsluhu“ pro jednotlivé druhy výrobků.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé poškozením nad rámec běžného opotřebení nebo nevhodným užíváním výrobků. Záruka se dále nevztahuje na poškození, které na výrobcích vzniklo vlivem vyšší moci /vis major – požár, živelné pohromy, zemětřesení nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách/ nebo vandalským jednáním.

Písemná reklamace musí obsahovat název nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného výrobku, termín dodávky nebo číslo faktury, ve které je reklamovaný výrobek uveden. Reklamace výrobků nemá odkladný vliv na zaplacení výrobků v plné výši.

V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu reklamovaná závada na výrobcích odstraněna. V případě , že závadu nelze odstranit bude dodán nový výrobek.